Lidt syd for Kolding ligger Skamlingsbanken, som blev skabt af en gletcher for over 14.000 år siden.

Gletcheren skubbede en masse sten, grus og ler sammen og formede det vi i dag kender som Skamlingsbanken.

Skamlingsbanken regnes for et af de fineste overdrev i Danmark med utallige bestande af orkideerne: plettet gøgeurt og

skov-gøgelilje samt flere eksemplarer af den truede guldblomme.

Skamlingsbanken består også af andre naturtyper som enge, vandhuller, skov m.m.

 

Skamlingsbanken i Kolding