Foto: Destination Lillebælt

NATURPARK LILLEBÆLT - KOLDING

Foto: Destination Lillebælt

Velkommen til Naturpark Lillebælt

En naturpark med Lillebælt som centrum

Naturparken har unikke landskaber der omkranser bæltet. Naturparken strækker sig fra Treldenæs til Hejlsminde syd for Kolding.

Naturparken består af flere kyst- og landområder samt unikke hav- og fjordområder, og repræsenterer derfor både naturen på land, over- og under vandet.

Naturpark Lillebælt - Dame med hund

Her finder du verdens tætteste bestand af hvaler - de små marsvin. Hele sommeren igennem fra juni til september, boltrer op mod 3000 marsvin sig i bølgerne i Lillebælt.

Naturparken rummer et rigt dyreliv, især er naturparken et vigtigt yngleområde for både havørnen, rørhøgen og fjordternen samt for mange trækfugle.

Naturparken består ikke kun af vand - den rummer også en enestående natur på land med særlig høj naturmæssig værdi bl.a. betydningsfulde skovområder, store strandengsarealer, tidvis våde enge, kalkoverdrev, sure overdrev mv. som Solkærenge ved Skibelund i Kolding

Solkærenge i Kolding

Oplevelserne i området er mange, både på egen hånd, men Naturpark Lillebælt tilbyder også mange arrangementer i året løb, som man kan deltage i.

Arrangementerne er meget forskellige og kan bl.a. tage udgangspunkt i historien omkring Lillebælt.
Her berettes om, hvordan man i dag stadig kan se spor efter istiden og forskellige krige der igennem tiderne har sat sine spor i området. Man kan få mere at vide om det forskelligartede dyre- og planteliv, som lever i de specielle strømforhold i Lillebælt.

Naturparken arbejder for at skabe oplevelser, der bringer naturen tættere på lokalbefolkningen og gæsterne i området.
Naturparken skal værne om den unikke natur, samtidig med at den udvikles og synliggøres. Den skal formidle den storslåede natur i området og skabe nærhed til naturen.

Naturpark Lillebælt - Fakta

Naturpark Lillebælt er Danmarks største marin naturpark. Naturparken har en størrelse på 370 km2, hvor 201 km2 er beskyttet natur. 

Over 50% af naturparken er dermed beskyttet natur, ca. 47% er EU beskyttet Natura 2000-udpegning, resten er beskyttet af andre love og fredninger.
Naturparken består af 70% hav. Bæltet har vanddybde på op til 80 meter der giver unikke betingelser for flora og fauna.
Lillebælt kan, med en bredde på mindre end 1 km, minde om en flod.

Skamlingsbanken

Sønderjyllands højeste punkt, der ligger 113 meter over havet. Fra Skamlingsbanken er der en fantastisk udsigt over Lillebælt og turene rundt i området byder på et rigt fugle- og planteliv.

Hejlsnor - Naturpark Lillebælt

Hejlsminde Noret

Hejlsminde Nor omkranses af en 12 km lang rute rundt i et unikt naturområde med kulturhistoriske oplevelser og et rigt plante- og fugleliv. 
Her kan du være heldig at se havørnen og de smukke vilde orkideer. Ruten er en blanding af natursti, etableret sti og asfaltvej – læs mere i folderen om Hejlsminde Nor

Houens Odde - en del af Naturpark Lillebælt

Houens Odde/Drejens

Gode muligheder for gåture på små stier i skoven ved Houens Odde på Drejens Halvøen. Helt ude ved odden er udsigten over Kolding Fjord værd at gå efter. Læs mere om Houens Odde

Skamlingsbanken - en del af Naturpark Lillebælt

Lidt syd for Kolding ligger Skamlingsbanken, som blev skabt af en gletcher for over 14.000 år siden.

Gletcheren skubbede en masse sten, grus og ler sammen og formede det vi i dag kender som Skamlingsbanken.

Skamlingsbanken regnes for et af de fineste overdrev i Danmark med utallige bestande af orkideerne: plettet gøgeurt og

skov-gøgelilje samt flere eksemplarer af den truede guldblomme.

Skamlingsbanken består også af andre naturtyper som enge, vandhuller, skov m.m.

 

Skamlingsbanken i Kolding