Foto: Destination Lillebælt

NATURPARK LILLEBÆLT - KOLDING

Foto: Destination Lillebælt

Velkommen til Naturpark Lillebælt

-Danmarks største marin naturpark-

Naturpark Lillebælt

En marin naturpark med Lillebælt som kernen, med unikke landskaber der omkranser bæltet. Naturparken strækker sig fra Treldenæs til Hejlsminde syd for Kolding.

Naturparken består af flere kyst- og landområder samt unikke hav- og fjordområder, og repræsenterer derfor både naturen på land, over- og under vandet.

Naturpark Lillebælt - Dame med hund

Her finder du verdens tætteste bestand af hvaler - de små marsvin. Hele sommeren igennem fra juni til september, boltrer op mod 3000 marsvin sig i bølgerne i Lillebælt.

Naturparken rummer et rigt dyreliv, især er naturparken et vigtigt yngleområde for både havørnen, rørhøgen og fjordternen samt for mange trækfugle.

 

Naturparken består ikke kun af vand - den rummer også en enestående natur på land med særlig høj naturmæssig værdi bl.a. betydningsfulde skovområder, store strandengsarealer, tidvis våde enge, kalkoverdrev, sure overdrev mv.

Solkærenge i Kolding

Naturpark Lillebælt - Fakta

Naturpark Lillebælt er Danmarks største marin naturpark. Naturparken har en størrelse på 370 km2, hvor 201 km2 er beskyttet natur. 

Over 50% af naturparken er dermed beskyttet natur, ca. 47% er EU beskyttet Natura 2000-udpegning, resten er beskyttet af andre love og fredninger.
Naturparken består af 70% hav. Bæltet har vanddybde på op til 80 meter der giver unikke betingelser for flora og fauna.
Lillebælt kan, med en bredde på mindre end 1 km, minde om en flod.

Skamlingsbanken

Sønderjyllands højeste punkt, der ligger 113 meter over havet. Fra Skamlingsbanken er der en fantastisk udsigt over Lillebælt og turene rundt i området byder på et rigt fugle- og planteliv.

Hejlsnor - Naturpark Lillebælt

Hejlsminde Noret

Hejlsminde Nor omkranses af en 12 km lang rute rundt i et unikt naturområde med kulturhistoriske oplevelser og et rigt plante- og fugleliv.
Her kan du være heldig at se havørnen og de smukke vilde orkideer. Ruten er en blanding af natursti, etableret sti og asfaltvej – læs mere i folderen

Houens Odde - en del af Naturpark Lillebælt

Houens Odde/Drejens

Gode muligheder for gåture på små stier i skoven ved Houens Odde på Drejens Halvøen.

Helt ude ved odden er udsigten over Kolding Fjord værd at gå efter. Læs mere om Houens Odde

Skamlingsbanken - en del af Naturpark Lillebælt

I Kolding finder du for eksempel Skamlingsbanken, som blev skabt af en gletcher for over 14.000 år siden.

Gletcheren skubbede en masse sten, grus og ler sammen og formede det vi i dag kender som Skamlingsbanken.

Skamlingsbanken regnes for et af de fineste overdrev i Danmark med utallige bestande af orkideerne: plettet gøgeurt og

skov-gøgelilje samt flere eksemplarer af den truede guldblomme.

Skamlingsbanken består også af andre naturtyper som enge, vandhuller, skov m.m.

 

Skamlingsbanken i Kolding