Foto: Destination Lillebælt

NATURE PARK LILLEBÆLT - KOLDING

Foto: Destination Lillebælt

Welcome to Nature Park Lillebælt

En naturpark med Lillebælt som centrum

Naturparken har unikke landskaber der omkranser bæltet. Naturparken strækker sig fra Treldenæs til Hejlsminde syd for Kolding.

Naturparken består af flere kyst- og landområder samt unikke hav- og fjordområder, og repræsenterer derfor både naturen på land, over- og under vandet.

Naturpark Lillebælt - Dame med hund

Her finder du verdens tætteste bestand af hvaler - de små marsvin. Hele sommeren igennem fra juni til september, boltrer op mod 3000 marsvin sig i bølgerne i Lillebælt.

Naturparken rummer et rigt dyreliv, især er naturparken et vigtigt yngleområde for både havørnen, rørhøgen og fjordternen samt for mange trækfugle.

Naturparken består ikke kun af vand - den rummer også en enestående natur på land med særlig høj naturmæssig værdi bl.a. betydningsfulde skovområder, store strandengsarealer, tidvis våde enge, kalkoverdrev, sure overdrev mv. som Solkærenge ved Skibelund i Kolding

Solkærenge i Kolding

Oplevelserne i området er mange, både på egen hånd, men Naturpark Lillebælt tilbyder også mange arrangementer i året løb, som man kan deltage i.

Arrangementerne er meget forskellige og kan bl.a. tage udgangspunkt i historien omkring Lillebælt.
Her berettes om, hvordan man i dag stadig kan se spor efter istiden og forskellige krige der igennem tiderne har sat sine spor i området. Man kan få mere at vide om det forskelligartede dyre- og planteliv, som lever i de specielle strømforhold i Lillebælt.

Naturparken arbejder for at skabe oplevelser, der bringer naturen tættere på lokalbefolkningen og gæsterne i området.
Naturparken skal værne om den unikke natur, samtidig med at den udvikles og synliggøres. Den skal formidle den storslåede natur i området og skabe nærhed til naturen.

Nature Park Lillebælt - Facts

• Nature Park Lillebælt is Denmark's largest marine nature park. The nature park has a size of 370 km2, where 201 km2 is protected nature.
• This means that more than 50% of the nature park is protected nature, approx. 47% is EU-protected Natura 2000 designation, the rest is protected by other laws and conservation rules.
• The nature park consists of 70% sea. Lillebælt has a water depth of up to 80 meters, creating unique conditions for flora and fauna.
• With a width of less than 1 km, Lillebælt can seem like a river.

Hejlsnor - Naturpark Lillebælt

Hejlsminde Noret

Hejlsminde Nor is surrounded by a 12 km path around a unique nature area with cultural experiences and a rich plant and bird life. If you are lucky, you will be able to see the white-tailed eagle and the beautiful wild orchids. The path is a combination of nature trail, established path and asphalt road. Read more in the booklet about Hejlsminde Nor

Houens Odde - en del af Naturpark Lillebælt

Houens Odde/Drejens

In the forest at Houens Odde on the Drejens peninsula, there are great opportunities for walks on small forest paths. The view over Kolding Fjord from the headland is worth the effort. Read more here Houens Odde

Skamlingsbanken - en del af Naturpark Lillebælt

Lidt syd for Kolding ligger Skamlingsbanken, som blev skabt af en gletcher for over 14.000 år siden.

Gletcheren skubbede en masse sten, grus og ler sammen og formede det vi i dag kender som Skamlingsbanken.

Skamlingsbanken regnes for et af de fineste overdrev i Danmark med utallige bestande af orkideerne: plettet gøgeurt og

skov-gøgelilje samt flere eksemplarer af den truede guldblomme.

Skamlingsbanken består også af andre naturtyper som enge, vandhuller, skov m.m.

 

Skamlingsbanken i Kolding