Naturparken har unikke landskaber der omkranser bæltet. Naturparken strækker sig fra Treldenæs til Hejlsminde syd for Kolding.

Naturparken består af flere kyst- og landområder samt unikke hav- og fjordområder, og repræsenterer derfor både naturen på land, over- og under vandet.

Naturpark Lillebælt - Dame med hund

Her finder du verdens tætteste bestand af hvaler - de små marsvin. Hele sommeren igennem fra juni til september, boltrer op mod 3000 marsvin sig i bølgerne i Lillebælt.

Naturparken rummer et rigt dyreliv, især er naturparken et vigtigt yngleområde for både havørnen, rørhøgen og fjordternen samt for mange trækfugle.

Naturparken består ikke kun af vand - den rummer også en enestående natur på land med særlig høj naturmæssig værdi bl.a. betydningsfulde skovområder, store strandengsarealer, tidvis våde enge, kalkoverdrev, sure overdrev mv. som Solkærenge ved Skibelund i Kolding

Solkærenge i Kolding

Oplevelserne i området er mange, både på egen hånd, men Naturpark Lillebælt tilbyder også mange arrangementer i året løb, som man kan deltage i.

Arrangementerne er meget forskellige og kan bl.a. tage udgangspunkt i historien omkring Lillebælt.
Her berettes om, hvordan man i dag stadig kan se spor efter istiden og forskellige krige der igennem tiderne har sat sine spor i området. Man kan få mere at vide om det forskelligartede dyre- og planteliv, som lever i de specielle strømforhold i Lillebælt.

Naturparken arbejder for at skabe oplevelser, der bringer naturen tættere på lokalbefolkningen og gæsterne i området.
Naturparken skal værne om den unikke natur, samtidig med at den udvikles og synliggøres. Den skal formidle den storslåede natur i området og skabe nærhed til naturen.