skip_to_main_content

Maria Mikkelsens Børnehus

Central beliggende, lille børnehave og vuggestue — stor overskuelighed

Priser følger Kolding Kommunes. Vi har ingen lukkedage.

Kan indmeldes fra fødslen; starter fra når I er klar. 

To pædagoger på hver stue. Altid tid til en snak om dit/jeres barn.

Mange ture - vi er udenfor hver dag. 

Børnehaven er på lejr hvert år.

Vi kan gå til dans og gymnastik. 

Anderledes fantasifuld lege - plads i baghaven af Koldinghus. 

Madordning

Vi lægger vægt på dannelse!

Åbent på alle hverdage fra kl. 6.30 – 16.45 fredag lukker vi kl. 15.30.